Menu
Dnes má meniny: Aloiz Zajtra: Paulína

Šanca na záchranu určite existuje

Spomedzi členov Občianskeho združenia Fraštačania má naj-viac skúseností ako mestský poslanec, súčasťou mestského zastupiteľstva je už dvanásť rokov. Pracuje ako hlavný architekt mesta a autorizovaný architekt vo firme 3MP ateliér. Jeho srdcovou záležitosťou je hlohovský zámok, preto podporil návrh Patrika Voltmanna o presune financií na opravu časti strechy zámku. Dúfa, že ak sa stane súčasťou mestského parlamentu aj v ďalšom volebnom období, bude zastupovať občanov mesta, ktoré má presne stanovenú koncepciu. Ing. arch. Miloslav Drgoň (45).

Poslanci odsúhlasili presun financií, ktoré mali ísť na rekonštrukciu Vinohradskej ulice, na rekonštrukciu strechy hlohovského zámku. Do akej miery tento krok pomôže k záchrane zámku?
Nejde o celkový presun čiastky ale len časť (210 000 eur) čerpanú z rezervného fondu mesta. V prípade celej čiastky by sa dalo zrekonštruovať viacej ako len strecha. Nechceli sme však v poslednom roku prečerpať rozpočet tak, aby sme novému zastupiteľstvu zanechali len splátky úveru. Navyše, vzhľadom na pokročilý čas by sme už celú strechu opraviť ani nestihli a tiež sme chceli počkať, ako dopadnú eurofondy, o ktoré sa mesto v tomto roku uchádzalo.
Z hľadiska záchrany zámku ide len o riešenie havarijného stavu strechy – presnejšie jej časti. Keď nebudú eurofondy úspešné, budeme musieť v priebehu ďalšieho jedného až dvoch rokov pokračovať v rekonštrukcii z vlastného rozpočtu. Aby sme zastavili chátranie, je potrebné okrem rekonštrukcie strechy zabezpečiť aj kompletné odvedenie zrážkovej vody z povrchu.

Nedávno získal Lučenec 2,3 milióna eur na rekonštrukciu synagógy, Galanta 2,4 milióna eur na obnovu južného krídla Neogotického kaštieľa. Mesto Hlohovec sa o eurofondy usiluje roky, ako je teda možné, že to stále „nevyšlo“? Jestvuje reálna šanca na rekonštrukciu zámku?
Isteže si zaslúži eurofondy aj Hlohovec a jeho zámok. Žiaľ, minulý týždeň sme nahlas aj od najvyšších predstaviteľov v celoslovenskej te-levízii počuli, ako je to na Slovensku s ich podporou projektov. Nebudem sa teraz rozčuľovať nad prístupom z najvyšších miest – v tom si musí urobiť poriadok celé Slovensko. V Hlohovci ale ani koalícia s vládnou stranou doteraz v tejto oblasti nič nevyriešila.
Keď to nejde zhora, musíme začať zdola - od nás. Tu vidím ako svetielko v tme činnosť OZ Zámok Hlohovec. Prostredníctvom jeho aktivít sa zámok začína zviditeľňovať nielen v meste, ale aj vo svojom okolí. Svojou činnosťou nahradili veľa iných mestských organizácií, z ktorých mnohé majú slúžiť práve záujmom, ktoré sami robia s nadšením.
Je tu ale nezastupiteľná úloha, ktorú musí vykonať aj vlastník. Z pozície mesta je v súčasnosti nevyhnutné zabezpečiť a zrealizovať záchranné práce a následne prejsť do polohy manažéra a zabezpečiť peniaze na rekonštrukciu a aj na jeho využitie. Šanca na záchranu určite existuje. Len sa nedá spoliehať na niekoho druhého, začať musíme sami.

Ako vidíte plnohodnotné využitie zámku?
Zámok v minulosti plnil viacero funkcií, ktoré bude musieť plniť aj v budúcnosti. V súčasnosti je pripravená na rekonštrukciu len časť priestorov. Táto by mala slúžiť pre stále, ako aj tematické a prechodné expozície. Je tam priestor, ktorý môže slúžiť pre konferencie, ako aj na reprezentačné účely. V ďalšej časti zámku je dostatok priestorov aj pre komerčné aktivity, aby prevádzka zámku mohla byť nastavená tak, že nebude vytvárať stratu. V Hlohovci funguje tiež viacero kultúrnych organizácií a záujmových združení. Ja to vidím tak, že ak sa zrealizujú na zámku základné záchranné práce, bude ďalej závisieť od manažovania, aby sa priestory naplnili a sprevádzkovali. Nedá sa už ďalej čakať na to, že zámok niekto kúpi a zrekonštruuje, lebo spadne. Aktivity sa musí chopiť majiteľ - mesto.

Ak sa nejaká stavba (príklad hromadných garáží) stretne s kritikou verejnosti, automaticky občania útočia na vás ako na hlavného architekta mesta. Do akej miery môžete ovplyvniť stavby a rekonštrukcie v meste?
Ako hlavný architekt mesta v spolupráci s pracovníkmi MsÚ sa predovšetkým spolupodieľam na zabezpečení a obstarávaní územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov. Spolupodieľam sa aj na odbornom zabezpečení priebehu pripomienkovacích konaní a na vyhodnotení pripomienok a pripravujem podklady pre rokovanie a schvaľovanie ÚPD (územnoplánovacej dokumentácie). Toto tvorí podstatnú časť náplne mojej práce. Okrem toho sa ešte vyjadrujem, resp. dávam podmienky pre využitie verejných priestranstiev, ako aj k umiestneniu niektorých stavieb.
Hlavný architekt však nerieši každú stavbu. O mnohých sa dozvie až po vydaní stavebného povolenia, o niektorých vôbec. Každá stavba má svojho projektanta, realizátora a investora a výsledok je predovšetkým ich spoločnou vizitkou. Iste, mal som v minulosti ambíciu byť nápomocný aj pri príprave projektov v meste, ale v praxi to tak nefunguje. Práca hlavného architekta v Hlohovci je vykonávaná externe. Sú mestá, kde sú na túto činnosť vybudované na úradoch celé útvary.

Ako by ste charakterizovali ešte stále aktuálne volebné obdobie z pozície architekta?
Moja práca bola sústredená do ukončenia generelu dopravy, pri-pomienkovaní ÚPN R TTSK (územný plán regiónu Trnavského kraja) a prípravy nového územného plánu mesta. Na úrovni viditeľných projektov som pripravoval projekt prístavby základnej umeleckej školy a aktívne vstupoval do prípravy úprav priestoru medzi ul. M.R. Štefánika a Hlohovou a parkoviska pri Empírovom divadle. V ostatných projektoch som bol viac osobou neželanou ako pozvanou.
Architekt mesta zodpovedá za svoju činnosť primátorovi. Mal by byť preto predovšetkým jeho poradcom. V uplynulom období sa ale predstavy moje a primátorove viac rozchádzali, ako by šli v jednej línii. V materiáloch mesta je ďalej zakotvené, že hlavný architekt mesta usmerňuje rozvoj mesta v súlade s koncepciou a zámermi MsZ. MsZ v uplynulom období neprijalo koncepciu – program na svoje volebné obdobie. To sa následne prenášalo cez celé obdobie v koncepčnej nepripravenosti, spôsobu komunikácie v mestskom zastupiteľstve, v neustálom dohadovaní sa, čo je potrebné a nevyhnutné. A taký je aj výsledok. Už by som to nechcel druhýkrát zažiť.

Kandidujete za druhý volebný obvod. Čo v ňom chcete dosiahnuť?
Druhý obvod je tvorený dvomi rôznymi časťami. Na jednej strane sú to tradičné ulice starého Hlohovca, na druhej je to sídlisko na Nitrianskej ulici. Každá časť má iné problémy. V starej časti je problémom bezpečnosť v oblasti lávky cez železnicu a havarijná vodovodná sieť. Sídlisko na Nitrianskej ulici má problémy s nedostatkom parkovacích plôch. V uplynulom volebnom období sme priestor a spôsob riešenia definovali v septembri schválenej urbanistickej štúdii. Obe časti vo väzbe na centrum mesta potrebujú zvýšiť kvalitu verejného priestoru. 

Napíšte komentár

návrat hore

Fraštacké noviny

  • Dvojtýždenník o živote v Hlohovci a okolí.

  Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu vydavateľa je zakázané.

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.