Menu
Dnes má meniny: Aloiz Zajtra: Paulína

Možnosti vzdelávania nie sú vyčerpané Doporučený

Denisa Králičová, foto: J. Súkup Denisa Králičová, foto: J. Súkup

Osem rokov pracovala ako zástupkyňa v Základnej škole v Dolných Zeleniciach. Nedávno uspela vo výberovom konaní a obsadila post riaditeľky v Základnej škole vo Veľkých Kostoľanoch. Okrem toho externe spolupracuje s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania ako autor úloh pre Slovenský jazyk a literatúru v elektronickom testovaní deviatakov. Možnosti vzdelávania a využitia voľného času pre deti a mladých ľudí v Hlohovci považuje za nedostatočné a je presvedčená, že naše mesto im môže ponúknuť viac. Kandidátka na poslankyňu PaedDr. Denisa Králičová, rod. Kyjaková (44).

Máte bohaté pedagogické skúsenosti. Čo si myslíte o možnostiach vzdelávania v Hlohovci?
Možnosti vzdelávania v Hlohovci nie sú vyčerpané. Keďže v súčasnosti prevláda trend výučby jazykových spôsobilostí, v prvom rade ide o nevyužitú možnosť bilingválnych tried. Zmena by mala nastať tiež v odstránení administratívy v škole. Je potrebné sa viac zamerať na vzťah: žiak-škola-rodič, ktorý nie je nikde ideálny. Od školy sa vyžaduje otvorený prístup vo vzťahu k rodičom, preto by malo byť cieľom školy odstránenie formalizácie. Pedagógovia by mali hľadať nové formy vo vyučovaní a využívať kreatívny prístup k žiakom, pretože záujem detí musí byť prvoradým hľadiskom pri činnosti týkajúcej sa rozvoja ich osobností. Rodičia majú svoju predstavu nielen o prístupe k deťom, ale čoraz viac sa zaujímajú o sociálno-psychologickú atmosféru, osobnú bezpečnosť svojich detí v škole, vybavenie školy atď. Všetky tieto kritéria je potrebné zohľadňovať, pretože hlavným cieľom každej školy je mať šťastné deti a spokojných rodičov.

Prečo sa podľa vás hlási čoraz menej detí na stredné školy v Hlohovci a žiaci zo základných škôl v našom meste a okolitých obciach uprednostňujú stredné školy v iných mestách?
Tento problém skutočne stojí za zamyslenie! Jednou z príčin je určite aj hlohovský most a každodenné kolóny na ňom. Možno sa však treba zaoberať aj problematikou výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti v jednotlivých školách v Hlohovci v porovnaní s ostatnými strednými školami v rámci trnavského regiónu, pretože tak sa na to pozerajú hlavne rodičia. Je potrebné mať spätnú väzbu od rodičov a vedieť čo by chceli pre svoje deti. Myslím si, že rodičia považujú hlohovské stredné školy za menej kvalitné v porovnaní s Trnavou, Piešťanmi alebo Nitrou, hoci slovo kvalita je veľmi široký pojem, ktorý zahŕňa množstvo ukazovateľov, ktoré ju tvoria. Kvalitu školy chápem ako určitý stupeň dokonalosti!

Čo hovoríte na vzájomnú spoluprácu základných a stredných škôl v meste Hlohovec?
Spoluprácu medzi školami zabezpečuje najmä interakcia výchovných poradcov v základnej a strednej škole. Komunikácia medzi nimi by mohla byť určite lepšia. Je škoda, že výchovní poradcovia zo základných škôl viac neodporúčajú žiakom štúdium na miestnych stredných školách, napríklad návštevou Dní otvorených dverí na našich stredných školách.
Spolupráca medzi školami by sa mohla efektívne podporovať aj prostredníctvom rôznych či už športových, vedomostných, alebo umeleckých súťaží, pretože súťaživosť vzbudzuje motiváciu byť najlepším. Ak by boli naše školy a najmä žiaci viac motivovaní, aj školy by boli kvalitnejšie a záujem o štúdium v nich väčší.

Ako hodnotíte spoločenský život v meste Hlohovec a možnosti trávenia voľného času?

V Hlohovci chýbajú veľkolepé akcie organizované mestom, spoločenský život je na bode mrazu. Určite je potrebné organizovať viac vystúpení a koncertov v dome kultúry. Zamerala by som sa predovšetkým na deti a mládež, pretože kvalitne využitý voľný čas majú možnosť tráviť len prostredníctvom krúžkov v základných školách a umeleckej škole. Určite by som uvažovala o znovuobnovení činnosti AXA klubu, zaujímavým využitím by mohli byť napríklad večery pre mladých so zaujímavými osobnosťami.

Žijete aj kandidujete vo volebnom obvode č. 3. Čo by ste chceli zmeniť a dosiahnuť, v prípade, že vás občania zvolia?
Chcela by som dosiahnuť spokojnosť voličov, ktorí mi odovzdali svoj hlas a prejavili dôveru. Za najdôležitejšie považujem predovšetkým úpravu dopravného režimu na hlavnom ťahu mestom a riešenie havarijného stavu Zámku. V rámci svojho obvodu považujem za prioritné riešenie parkovacích miest na Koperníkovej a Vinohradskej ulici a vylepšenie detských ihrísk. Veľmi dôležité je taktiež riešenie umiestnenia všetkých detí, ktorým to prináleží, do materských škôl. Ďalej by som sa zamerala na zlepšovanie úrovne základných škôl. Zaoberala by som sa kvalitou škôl u nás v Hlohovci, aby sa posunuli na vyššie miesta v rebríčkoch kvality slovenských škôl.

Napíšte komentár

návrat hore

Fraštacké noviny

  • Dvojtýždenník o živote v Hlohovci a okolí.

  Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu vydavateľa je zakázané.

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.