Menu
Dnes má meniny: Ela Zajtra: Urban

Májové zasadnutie MSZ v Hlohovci Doporučený

2. mája zasadalo v priestoroch hotela Jeleň v Hlohovci mestské zastupiteľstvo (MSZ).

V úvode predniesol primátor Ing. M. Kollár správu o aktuálnom dianí v meste. Jedným z aktuálnych bodov bolo odvolanie jedného člena Mestskej rady, na ktorého miesto mal zasadnúť 2. zástupca primátora - Peter Dvoran, pretože toto členstvo vyplýva z jeho funkcie a môže ho naplniť len MSZ. Poslanci odvolanie člena neodsúhlasili. Ako ďalší bod sa urovnávali vzťahy medzi mestom Hlohovec a spoločnosťou Bazénprojekt, ktorý nakoniec nezískal investora na vybudovanie mestskej krytej plavárne a wellnesu. Mesto avizovalo, že môže získať stavebné povolenie, odkúpiť od tejto spoločnosti celú projektovú dokumentáciu a dokončiť stavbu vo vlastnej réžii. Pozemky pod plánovanú plaváreň budú vrátené späť mestu. Ďalším dôležitým bodom rokovania bola hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta za rok 2018 a návrh záverečného účtu mesta. Finančné urovnanie schodku je vo výške viac ako 3,5 milióna Eur. Na tvorbu fondu rozvoja bývania bolo schválených 2.015 Eur a do rezervného fondu ide vyše 1 mil. Eur. Poslanci MSZ neodsúhlasili 40% navýšenie platu primátora mesta Ing. Miroslavovi Kollárovi. Samozrejme, že v tomto bode zaznela široká diskusia poslancov. Rovnako sa široko diskutovalo aj o návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2019. Taktiež poslanci schválili použitie 900 tis. Eur z rezervného fondu na kapitálové výdavky a z pôvodného plánu boli vyradené 2 položky: 125 tis. Eur na realizáciu projektu Vyhliadky Šianec, ktorý bol najviac podporený verejnosťou v rámci participatívneho rozpočtu mesta a 25 tis. Eur určených na projektovú dokumentáciu rozšírenia kapacít LDCH. Z financií na projektovú dokumentáciu pôjde 10 tis. Eur na dobudovanie zdravotného strediska v miestnej časti Šulekovo a zbytok pôjde na rekonštrukciu Domu kultúry. Ing. M. Kollár: „Som sa rozhodol, že stretnutie v súvislosti s rekonštrukciou Domu kultúry spravím verejné. Faktom zostáva, že Dom kultúry musel byť zatvorený, pretože jeho elektroinštalácia bola v nevyhovujúcom stave. Pri analýze jeho technického stavu sa začali objavovať nové a nové nedostatky. Môj odhad je asi 1,5 mil. Eur, ktoré sú potrebné na otvorenie Domu kultúry a asi 5,5 mil. Eur, ktoré odhadla štúdia. To je dokopy viac, ako sme investovali za predchádzajúce 4 roky do vybudovania celej kultúrnej infraštruktúry.“ Prešlo sa k voľbám členov komisií z radov odbornej verejnosti. Do Komisie vzdelávania a kultúry boli zvolení Mgr. Ján Libant a Ing. Peter Šiška. Do komisie športu zvolili Mgr. Pavla Polakoviča. Emócie medzi poslancami vzrástli a diskusia začala najmä pri bode pridelenia dotácií medzi najväčšie kluby v meste – hádzanári HC Sporta Hlohovec, futbalisti Slovan Hlohovec a mažoretky-sašetky. Bolo navrhnuté odobrať 10 tis. Eur z dotačného balíka na hádzanárov či futbalistov a presunúť ich mažoretkám. Tieto návrhy MSZ nepodporilo a dotácie na podporu športu v Hlohovci boli schválené podľa pôvodného návrhu. Poslanci tiež schválili projekt na podporu boja proti kriminalite a prevencie kriminality cestou rozšírenia kamerového systému mesta Hlohovec o 4 kamery v rôznych lokalitách. O 17:00 vystúpila verejnosť so svojimi pripomienkami. Celkovo mali poslanci na prerokovanie 29 bodov.

Napíšte komentár

návrat hore

Fraštacké noviny

  • Dvojtýždenník o živote v Hlohovci a okolí.

  Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu vydavateľa je zakázané.

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.