Menu
Dnes má meniny: Valéria Zajtra: Aloiz
Aktuálne

Aktuálne (605)

Vyznamenanie dlhoročného člena DHZ Hlohovec Jozefa Sedláčeka

Tajomníčka Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Hlohovci, Monika Poláková uviedla, že Jozef Sedláček bol 24. apríla v Žiline vyznamenaný medailou Čestný člen DPO SR (Dobrovoľná požiarna ochrana SR) na návrh výboru DHZ Hlohovec a Územnej organizácie Piešťany-Hlohovec za jeho veľký prínos v DPO SR.

Pracovné pozície a špecializácie

Jozef Sedláček sa vyučil za opravára strojov a mechanizmov. Po vyučení pracoval v odbore do roku 1970, kedy nastúpil ako požiarnik z povolania v n. p. Slovakofarma ako zástupca veliteľa a vodič strojník, odtiaľ prešiel do Odevných závodov, kde založil Závodný požiarny zbor, v ktorom vykonával funkciu technika, veliteľa zboru a závodnej stráže až do roku 1991. Do Dobrovoľného hasičského zboru nastúpil v roku 1964, kde vykonával funkciu kronikára. Postupne sa prepracovával na pozície: 1974 predseda Miestnej jednoty PO, 1983 predseda DPO v Odeve, 1984 Okrskový veliteľ, 1985 Okrskový referent prevencie, 1984 Technik PO, veliteľ ZPZ a ZS v Odevných závodoch Hlohovec. V roku 1989 bol vymenovaný Mestským národným výborom za referenta prevencie MNV. V roku 1987 vykonával aj funkciu rádio-operátora v Odeve, v roku 2009 obnovil už krachujúci DHZ Hlohovec, kde bol tajomníkom zboru. Po odstúpení vtedajšieho predsedu v roku 2014 bol zvolený za predsedu DHZ a túto funkciu vykonáva až dodnes. Menovaný je aktívny aj v štruktúrach ÚzV DPO Piešťany – Hlohovec vo funkciách rozhodcu, fotografa a dopisovateľa do regionálnych novín. 16.-27. septembra 1984 absolvoval kurz okrskový veliteľ, 12.-28. augusta 1985 kurz okrskový referent prevencie, 1.9.-9.10.1987 absolvoval 6-týždňový základný kurz v Strednej škole PO v Žiline, v roku 1987 absolvoval kurz dýchacej techniky v Žiline. 1. októbra 1987 absolvoval kurz rádio-operátora v Banskej Bystrici. V roku 1988 vykonal skúšky Technika PO na Ministerstve priemyslu a túto funkciu vykonával až do roku 1991. 14. mája 2017 absolvoval kurz rozhodcov v Drahovciach.“

Aktívny člen DHZ v okrsku

Menovaný Jozef Sedláček bol a je veľkým prínosom pre celú hasičskú organizáciu najmä v tom, že vedel vždy pomôcť pri ťažkých chvíľach, či už v základnej organizácii alebo satelitných DHZ v okrsku, kde vykonával školenia pre veliteľov a preventivárov v Dobrovoľných hasičských zboroch v obciach. Písal kroniku DHZ mesta, ale v podniku Odeva sa žiaľ ani jedna po roku 1989 nezachovala. V roku 1974 bol organizátorom 100. výročia založenia DHZ Hlohovec ako v dnešnej dobe už jediný žijúci. Bol spoluiniciátorom vypracovania plánu hydrantovej siete v Hlohovci, v Šulekove a v Leopoldove. Pravidelne vykonával spolu s členmi DHZ preventívne kontroly v rámci zimného vykurovacieho obdobia v rodinných, obytných domoch a malých prevádzkach. V roku 2009 napísal knihu k 135. výročiu založenia DHZ v Hlohovci, kde opísal celú históriu od založenia DHZ od roku 1874 až do roku 2009 a históriu Hlohovca od roku 1111 až do roku 2009. Zaslúžil sa aj o dodanie Hasičskej techniky IVECO DAILY a protipovodňového vozíka v roku 2015, ktorú im odovzdal Minister vnútra SR. V dnešnej dobe pokračuje v trende zveľaďovania DHZ Hlohovec, vypomáha pri akciách ÚzV PN - HC a iných hasičských zboroch. Vedie stránku na sociálnej sieti, kde informuje verejnosť o dianí v hasičských zboroch príspevkami a obrázkami. Je iniciátorom opráv hasičskej techniky PPS-12 a Avie 30. Je príkladom pre všetkých členov hasičského zboru. Zúčastňuje sa protipožiarnych asistenčných hliadok na rôznych akciách. Ďalej sa zúčastňuje na prezentáciách pre deti základných a materských škôl, kde prednáša, aké aktivity vykonáva Dobrovoľný hasičský zbor v Hlohovci.“

Vyznamenania

Udelené vyznamenania DPO SR: 1967 „Vzorný požiarnik III st.“, 1974 „Za príkladnú prácu“, 1974 „II. Výkonnostná trieda“, 1974 „Medaila za vernosť 10 rokov“, 1987 „Čestné uznanie KV ZPO“, 2011 „Medaila za Zásluhy“, 2016 „Medaila za Mimoriadne zásluhy“, „Stuhy za vernosť 20,30,40,50 rokov“. Iné vyznamenania: 1968 „Medaila Ústredného výboru Národnej fronty“, 1970 „Medaila 25 rokov národných výborov“, 1975 „Za zásluhy o výstavbu mesta Hlohovec“, 1984 „Za zásluhy o rozvoj Okresu Trnava“, 1987 „Bronzová Jánskeho plaketa za darovanie krvi“, 1992 „Strieborná Jánskeho plaketa za darovanie krvi“, 2010 „Pamätný list predsedu TTSK Trnava“.

Jozef Sedláček je oddaný práci DHZ v Hlohovci a neangažuje sa v iných spoločenských organizáciách. Napriek zásluhám je to človek, ktorý stojí nohami pevne na zemi a vie, že poslanie dobrovoľný hasič bolo, je a aj bude potrebné. V tomto duchu vedie aj ostatných mladších kolegov a kolegyne.

Čítať ďalej...

Najzaujímavejšie témy zo zastupiteľstva

Počas mesiaca apríl čakalo na primátora a poslancov mestského zastupiteľstva v poradí druhé tohtoročné zasadnutie zastupiteľstva. Počas pracovného stretnutia mali na programe naši volení zastupitelia množstvo bodov. V úvode mestského zastupiteľstva primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár informoval o aktuálnych informáciách z Hlohovca.

Participatíny rozpočet

Ako M. Kollár uviedol, pokračuje sa v procese participátívneho rozpočtovania, pričom sa udiali ďalšie stretnutia s občanmi mesta, podľa tématických skupín. Okrem toho sa Hlohovec sa stal dejiskom trojdňovej celoslovenskej konferencie a workshopov na tému participatívneho plánovania. Ten zorganizoval Úrad splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť a pozvanie prijali okrem iných i primátori Bratislavy – Nového mesta, Trnavy či bývalý primátor Bratislavy Milan Vtáčnik.

Dobré správy zo Šulekova

Primátor ďalej informoval aj o Základnej Škole Vilka Šuleka v mestskej časti Šulekovo. „Priznám sa, keď sme sa rozhodli školu zachovať a revitalizovať, vedel som, že sa to podarí. Nečakal som však, že to pôjde až s takými rýchlymi výsledkami,“ povedal M. Kollár. Úspechom je, že do prvého ročníka sa zapísalo 23 prvákov, čo je dvojnásobný počet oproti situácii spred dvoch rokov. „Dobrá správa je, že rodičia zo Šulekova sú opäť pripravení prihlasovať deti do tejto školy,“ povedal ďalej primátor. Ďalším úspechom je, že práve Základná Škola Vilka Šuleka sa stala jednou z dvoch škôl z celého Slovenska, ktorá bude určená ako národná podporná škola, pričom bude know how a informácie predávať ďalším školám, ktoré sa zapájajú do tohto projektu. Základná škola zo Šulekova bola do tohto projektu vybratá Radou Európy a Európskou komisiou v rámci projektu inkluzívneho vzdelávania. Ďalšou dobrou správou je, že škola uspela a získala dotáciu z Ministerstva školstva. Konkrétne z Operačného programu ľudské zdroje vo výške 108 000 eur, čo jej od septembra umožní zamestnať ďalších dvoch asistentov, učiteľa a školského psychológa. „Klobúk dole pred všetkými aj v škole, aj v okolí školy, ktorí sa podieľajú na týchto výsledkoch,“ uzavrel túto tému M. Kollár.

Dopravná situácia

M. Kollár sa v úvode zasadnutia mestského zastupiteľstva venoval i dopravnej situácii mesta. Ako uviedol, pokračuje spolupráca s Trnavským samosprávnym krajom na riešení druhého ťahu mestom. „Naši ľudia spracovali štruktúru nevyhnutných krokov, ktoré je potrebné vykonať tento rok z hľadiska rôznych dopravných prieskumov, dopravného modelu a podobne, teda získania všetkých potrebných dát pre vyhodnotenie optimalizácie trasy aj z pohľadu hodnoty za peniaze, tak aby do toho mohol Trnavský samosprávny kraj vstúpiť,“ vysvetlil primátor s tým, že s predsedom Trnavského samosprávneho kraja je dohodnuté, že na začiatku sa bude celý proces riadiť z Hlohovca, so zapojením ľudí z TTSK. „Minulý týždeň sme mali pracovne stretnutie s ľuďmi z Trnavského samosprávneho kraja z dopravy, kde sme si prešli harmonogram, kde sme ich informovali, že tieto úvodné fázy sme pripravení realizovať my s financiami z mesta. Boli by sme radi, ak by sa v druhom polroku, najmä z hľadiska financií, do tohto procesu zapojila aj TTSK,“ pokračoval M. Kollár, ktorý vysvetlil, že v tomto úvodnom štádiu je reč rádovo o desaťtisícoch eur, teda nie o veľkých investíciách. Primátor ďalej sprostredkoval informáciu o tom, že predseda Trnavského samosprávneho kraja - Jozef Viskupič absolvoval stretnutie s ministrom dopravy Arpádom Ersékom, na ktorom sa riešila aj dopravná situácia v Hlohovca a je otvorená ponuka na spoluprácu pri riešení tohto problému.

Čítať ďalej...

Oznamy Mestského úradu v Hlohovci

  • Mesto Hlohovec oznamuje, že z dôvodu konania Majstrovstiev Slovenska v mažoretkovom športe bude v Hlohovci, na miestnej komunikácii Nám. sv. Michala, v mieste od Pamätníka padlých hrdinov, po križovatku s miestnou komunikáciou ul. Pod Beranom, prebiehať uzávierka miestnej komunikácie.

Druh uzávierky:                    úplná

Doba uzávierky:                    od 01:00 hod. dňa 4.5.2018 do 20:00 hod. dňa 4.5.2018  

Dĺžka uzávierky:                    cca 800 m

Obchádzka:                            bude vedená po miestnych komunikáciách

Zodpovedná osoba:             Mesto Hlohovec, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec

                                                 Hlohovec 30.4.2018

  • Mesto Hlohovec oznamuje, že z dôvodu konania pietneho aktu kladenia vencov k pamätníku Padlých hrdinov, bude v Hlohovci, na miestnej komunikácii Nám. sv. Michala, v mieste od Pamätníka padlých hrdinov, po križovatku s miestnou komunikáciou ul. Pod Beranom, prebiehať uzávierka miestnej komunikácie.

Druh uzávierky:                    úplná

Doba uzávierky:                    od 03:00 hod. dňa 9.5.2018 do 11:30 hod. dňa 9.5.2018  

Dĺžka uzávierky:                    cca 800 m

Obchádzka:                            bude vedená po miestnych komunikáciách

Zodpovedná osoba:             Mesto Hlohovec, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec

                                                Hlohovec 30.4.2018

  • Mesto Hlohovec oznamuje, že z dôvodu konania akcie „Deň kvetov“ bude v Hlohovci, na miestnej komunikácii Nám. sv. Michala, v mieste od križovatky s cestou II/507 po križovatku s miestnou komunikáciou Podzámska ul. a ul. Pod Beranom, prebiehať uzávierka miestnej komunikácie.

Druh uzávierky:                    úplná

Doba uzávierky:                    od 19,00 hod. dňa 11.5.2018 do 17,00 hod. dňa 12.5.2018

Dĺžka uzávierky:                    cca 1200 m

Obchádzka:                            bude vedená po miestnych komunikáciách

Zodpovedná osoba:             Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec

                                                Hlohovec 30.4.2018

Čítať ďalej...

Upozornenie v piatok 4.mája!

Počas nadchádzajúceho víkendu sa v meste Hlohovec uskutočnia Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom športe. V piatok (4. 5.) sa mažoretkové súbory predstavia v sprievode mestom a vystúpeniami na Námestí sv. Michala. Z uvedeného dôvodu budú od 17.30 h krátkodobé obmedzenia v doprave, ktoré budú regulovať príslušníci polície a Mestskej polície v Hlohovci. V piatok podvečer bude pre dopravu  uzatvorená časť Námestia sv. Michala. Vodičov prechádzajúcich Hlohovcom žiadame o zvýšenú trpezlivosť, ohľaduplnosť a rešpektovanie pokynov organizátorov a polície.

Martina Kredatusová (hovorkyňa KR PZ v Trnave)

Čítať ďalej...

Varga zatvára polikliniku?

Priestor polikliniky zrejme netreba žiadnemu Hlohovčanovi predstavovať, keďže snáď každý z nás tam niekedy už bol s nejakým zdravotným problémom. Niektoré skutočnosti sú však Hlohovčanom známe menej.

Menej známe fakty sú napríklad, že Nemocnica s poliklinikou, s.r.o. – spoločnosť, v ktorej má mesto Hlohovec po rozhodnutiach Mestského zastupiteľstva v minulých volebných obdobiach 49 %. Väčšinový podiel 51 % ovláda prostredníctvom spoločnosti Klimati Logistics, s.r.o. a NPHC Invest, s.r.o. Ivan Varga, niekdajší poslanec NR SR za stranu Smer – sociálna demokracia. Podobne, možno viacerí z vás nevedia, že NsP Hlohovec patrí v areáli polikliniky len malá časť budovy – Diagnostické centrum a že, NsP Hlohovec prevádzkuje vo vlastných priestoroch diagnostické centrum, v priestoroch polikliniky, a ktorá patrí mestu Hlohovec, má prenajaté priestory pre liečebňu dlhodobo chorých, lekársku službu prvej pomoci a administratívne priestory. V rokoch 2011 – 2012 realizovala investíciu cca 2 milióny eur z dotácie z eurofondov na vybudovanie diagnostického centra, napriek tomu už ku koncu roka 2014 mala neuhradené záväzky za takmer dva milióny eur. Najnovšia informácia ohľadom NsP sa týka oddlžovania. Ako stojí v materiáli adresovanom Nemocnici s poliklinikou Hlohovec s.r.o., v súvislosti s procesom oddlžovania zdravotníckych zariadení, Nemocnica s poliklinikou Hlohovec nemôže uplatniť režim oddlžovania v súlade s vládou schválenou koncepciou. O vyjadrenie sme požiadali primátora mesta Hlohovec Miroslava Kollára a konateľa spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Hlohovec s.r.o. Martina Bobrovského.

Vyjadrenie primátora mesta Hlohovec Miroslava Kollára

Som sklamaný z informácie o tom, že NsP nebude oddlžená, pretože by to riešilo viac ako dvojmiliónové dlhy, ktoré v minulých volebných obdobiach narobila Nemocnica s poliklinikou – pritom viac ako 600-tisíc eur z toho dlhuje mestu a mestským spoločnostiam.

Ešte viac som sklamaný z postupu väčšinového vlastníka v NsP, ktorý nám napriek opakovanej písomnej výzve nepredložil materiály k oddlženiu, ktoré zaslal na ministerstvo zdravotníctva a urobil tak až na valnom zhromaždení spoločnosti koncom marca, vo chvíli, keď už bolo na ministerstve viac-menej rozhodnuté. Mám taký pocit, že ich dobehlo to, že sa roky „hrali“ na nemocnicu, až sa ukázalo, že nemocnicou v zmysle podmienok oddlženia nie sú.

Rovnako som sklamaný z celkového prístupu väčšinového vlastníka po celé 3 roky, čo zastupujem mesto ako vlastníka menšinového 49-percentného podielu. Ako tak korektnú komunikáciu z ich strany zažívame, len keď chcú, aby mesto riešilo problémy NsP, ktoré narobili väčšinoví vlastníci v minulosti – od zadlženia po vytlačenie lekárov z priestorov polikliniky po celom meste. Ale keď ide o takú vec, ako napríklad výpoveď nájomnej zmluvy z polikliniky, tak sa to dozvieme až písomne, bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia, že nám vrátia budovu polikliniky v havarijnom stave.

My sme museli vymyslieť ozdravný plán pre spoločnosť, ktorým malo byť rozšírenie kapacity LDCH s tým, že mesto zrekonštruuje vlastné priestory v budove polikliniky a prenajme ich NsP. Poslanci na základe odhadu nákladov na rekonštrukciu, ktorý sme dostali z NsP aj schválili na tento rok 150 000 eur, v reále sa však ukazuje, že ak chceme dodržať všetky hygienické a bezpečnostné predpisy, bude táto investícia stáť násobne viac a stráca v takejto podobe ekonomický zmysel. Informácie z NsP sa tak ukázali ako prinajmenšom zavádzajúce.

Po týchto skúsenostiach a vyjadreniach o tom, že väčšinový vlastník NsP zatvorí, neočakávam žiadnu zásadnú zmenu postoja od väčšinového vlastníka, preto sa púšťame do vlastného projektu oživenia zdravotníckych a sociálnych služieb v areáli polikliniky. V júni podávame projekt na vznik Centra integrovaných zdravotníckych služieb v rámci výzvy ministerstva zdravotníctva, a máme už spracovanú projektovú dokumentáciu aj na celkovú obnovu plášťa budovy a jej zateplenie a už tento rok sa púšťame do opravy vnútorných rozvodov v budove. Zároveň na jar upravíme aj vonkajšie prostredie polikliniky novým mobiliárom a zeleňou.

Väčšinový vlastník sa bude musieť s miliónovými problémami, ktoré za tie roky v Nemocnici s poliklinikou spôsobil vysporiadať sám, mesto Hlohovec bude prostriedky Hlohovčanov využívať na efektívnejšie zabezpečenie podmienok pre poskytovanie zdravotníckej starostlivosti pre našich občanov.“

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

Fraštacké noviny

  • Dvojtýždenník o živote v Hlohovci a okolí.

  Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu vydavateľa je zakázané.

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.