Menu
Dnes má meniny: Ľuboslav(a) Zajtra: Matúš

Súťaž Ex libris: Vráťme sa do rozprávky

Organizátori vyhlásili už 17. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky Ex libris Hlohovec. Téma je: Vráťme sa do rozprávky.

Do súťaže môžu posielať svoje súťažné práce deti od šesť do 15 rokov a ich pedagógovia na adresu občianskeho združenia Ex libris ad personam Hlohovec až do konca februára 2019. Súťaž má vo svete už svoje meno, čoho dôkazom je, že na predchádzajúcom ročníku sa zúčastnilo 1292 autorov z 13 krajín sveta.   "Uplynuli dve desaťročia, keď sme v roku 1997 v prvom ročníku bienále vyhlásili tému Moja najmilšia rozprávka. Generácie mladých talentovaných umelcov sa vymenili a my chceme dať deťom opäť šancu stvárniť mytologické príbehy, plné zvláštnych tvorov a zvierat, priviesť znova princov a princezné, odhaliť svet, kde zvieratá a rastliny rozprávajú ľudskou rečou a kde dobro víťazí nad zlom. Pre porotu bude vzrušujúce porovnanie, ako si s touto témou poradili deti v roku 1997 a ako si s ňou poradia po viac ako 20 rokoch," informovala Helena Pekarovičová z OZ ELAP. Ako Pekarovičová dodala, aj dnes majú mladí ľudia svoje vymyslené príbehy, ktoré sledujú na hracích konzolách a v iných moderných médiách. Prevažujú medzi nimi také, kde treba zbraňami odstrániť čím viac protivníkov, víťaz potrebuje zničiť množstvo budov, áut, bojových vozidiel, vesmírnych rakiet a lodí.

"V súčasných príbehoch je príliš veľa kriku, plameňov, roztrhaných tiel a na konci zvyčajne čaká pustá planéta skoro bez života. My ale chceme predstaviť predovšetkým dobro," dodala Pekarovičová, ktorá je jedným z porotcov súťaže.

Čítať ďalej...

Zaujímavá výstava vo Vlastivednom múzeu 

  • Zverejnené v Relax

Obraz Slovenska v dejinách Československa s podtitulom 100. výročie vzniku Československej republiky a československé osmičky 1918 – 2018 – taký je motív novej výstavy, ktorú sprístupnilo Vlastivedné múzeum v Hlohovci.

Viacero období

"Naša výstava mapuje hlavné obdobia dejín Československej republiky so zreteľom na Slovensko. Je rozdelená do viacerých tematických blokov, ktoré zdôrazňujú význam číslovky osem v našich dejinách," informoval riaditeľ múzea Jozef Urminský.  Prezentácia dobových fotografií na 14-tich paneloch je podľa múzea obohatená o trojrozmerné exponáty, viažuce sa k jednotlivým etapám dejín Československa.

Tematické bloky

"Povojnová história je zdokumentovaná na paneloch venujúcich sa obdobiu od februára 1948 po august 1968, obdobiu normalizácie, ako aj udalostiam v novembri 1989, ktoré vyvrcholili rozpadom česko-slovenskej federácie v roku 1992," vysvetlil Urminský. Jednotlivé tematické bloky dokumentujú vznik Československej republiky, obdobie medzi dvoma svetovými vojnami, rozpad republiky v roku 1938 i protifašistický odboj a obnovenie Československa.

Samostatný tematický blok približuje osobnosti prezidentov Československa od jeho vzniku v roku 1918 až po rozpad. Posledné dva fotodokumentačné panely sú venované všetkým papierovým platidlám používaným počas existencie spoločného štátu Čechov a Slovákov.

Na výstave môžete vidieť i dobovú tlač a ďalšie predmety, ktoré sa viažu k dejinám Československa. Ako ďalej upresnil Jozef Urminský, výstava je koncipovaná tak, aby návštevník získal všeobecný prehľad o hlavných udalostiach viažucich sa k Československej republike, významného štátneho útvaru v srdci Európy v 20. storočí. Výstavu si môžete v priestoroch Vlastivedného múzea pozrieť do konca septembra.

Čítať ďalej...

Sobáše a rozvody

Počas roku 2017 v Trnavskom kraji vstúpilo do manželstva 3 143 párov, čo bolo najviac od roku 1996, informovala o tom Alena Vadovičová zo Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Čítať ďalej...

Školský rok zahájený - Školské brány sa otvárajú prváčikom

Tretieho septembra opäť po dvoch mesiacoch letných prázdnin, oddychu a v niektorých prípadoch nič nerobenia začína pre školopovinných režim učenia, školských úloh, povinností, záujmových činností a mnohého ďalšieho. Samozrejme nájdu sa aj takí, ktorí školu nikdy nemali a nebudú mať radi. Ale takých je ozaj málinko. V skutočnosti, aj keď svojho času lord Boothby povedal: „Nikto so zdravým rozumom nemal školu rád,“ je to skôr naopak. S nástupom do škôl si deti i mládež vytvárajú nové nielen sociálne väzby, samozrejme učia sa, spoznávajú svet, nasávajú informácie, kreujú si priateľstvá a tak ďalej. Je to teda tak, že deti majú školu naozaj radi a sami si to časom dokážu konfrontovať a následne potvrdiť. Nuž je teda v prvom rade na nich ako sa každým rokom zapíšu a chytia v novom školskom roku. Určite, veľa bude záležať na ich učiteľoch, ako im na ceste poznávania podajú pomocnú ruku. Tak to bude aj tento rok. V neposlednom rade budú potrebovať i povzbudenie, od rodičov najviac. Mimochodom najbližšie školské voľno ich čaká v podobe jesenných prázdnin, ale až v novembri. Nuž a čo si pripravili základné školy v Hlohovci ako novinky pre svojich žiakov? Koľko prváčikov nastúpilo v pondelok 3.9. na svoj prvý veľký deň do školy? Na základných školách v Hlohovci sa otvárajú brány pre žiakov a žiačky, pre niektorých po prvýkrát. Cez letné prázdniny sa školy intenzívne pripravovali na začiatok školského roka 2018/2019. Opravovalo sa, inovovalo, rekonštruovalo a pripravovalo sa na 3. septembra, kedy prídu žiaci do škôl. O tom, aké novinky školy ponúkajú, alebo aké sú ich plány v novom školskom roku priblížili riaditelia a zástupcovia škôl. Mimochodom, do prvej triedy v školskom roku 2018/2019 na základných školách v Hlohovci nastúpilo spolu 229 prvákov.

Mgr. Zuzana Kolníkova, ZŠ Štefánikova

Do našej školy zavíta v tomto školskom roku 32 prvákov a otvárame pre ne 2 triedy. Novinkou budú konzultačné hodiny pre učiteľov a rodičov, kedy môžu navštíviť školu a porozprávať sa o svojich ratolestiach s učiteľmi. Na škole bude už aj školský špeciálny pedagóg pre integrované deti, ktorý bude poskytovať poradenské služby aj v oblasti logopédie (pre deti s rôznymi nedostatkami reči).“

PaedDr. Denisa Králičová, ZŠ s MŠ Koperníkova

V školskom roku 2018/2019 si v našej škole začnú plniť povinnú školskú dochádzku žiaci, ktorí naplnia 2 triedy prvého ročníka. V každej z nich bude 23 prváčikov (spolu 46). Novinkou je napríklad nové parkovisko hneď vedľa školy pre autá, ktoré privezú / odvezú deti do / zo školy.“

Slová pani riaditeľky vyjadrujú podporu pre učiteľov a žiakov do nového školského roka: „Nielen žiaci, ale i vedenie školy a pedagogický zbor vstupuje do každého nového školského roku  s kreatívnymi nápadmi, inovatívnymi metódami a  modernejšími víziami. Všetkými prvkami, ktoré obohatia výchovno-vzdelávací proces chceme pomôcť našim zverencom ľahšie zvládať učivo a problémy, ktoré s ich vzdelávaním súvisia. Aj v tomto školskom roku sa budú všetci zamestnanci našej školy snažiť, aby sa žiaci počas i mimo vyučovania, cítili v priestoroch školy komfortne. Predpokladáme, že príjemný pocit z prostredia a pozitívnych vzťahov pretransformujú do vynikajúcich študijných výsledkov. Prostredie, ktoré vplýva na rozvoj našich žiakov, je vybudované predovšetkým na vzťahoch. Vzťah učiteľ – žiak tvorí vrchol pyramídy školskej interakcie. Preto chcem zaželať svojim kolegom v novom školskom roku veľa zdravia, aby vládali byť pre svojich zverencov oporou, veľa psychickej sily na zvládanie i tých menej príjemných situácií a mnoho toho naozaj ľudského v srdci, ktoré pomôže z našich detí vychovať morálnych a plnohodnotných osobností. Našim žiakom v školskom roku 2018/2019 prajem, aby dokázali postaviť hodnotu vzdelania počas nasledujúcich desiatich mesiacov na tú najvyššiu priečku. Aby si z „ponúknutého“ do života vzali len to kvalitné, aby ich optimizmus a dobrá nálada sprevádzala nielen počas ich školských rokov, ale i  celým ich životom.“

Mgr. Miroslava Múdra-Vaňková, ZŠ s MŠ Arpáda Felcána

My privítame 43 prvákov a otvárame pre ne 2 triedy (22+21). Všetky novinky máme uvedené na web stránke školy, preto rodičia a priatelia školy si tam pokojne môžu nájsť všetky užitočné informácie. Máme novú tartanovú dráhu a fitnes ihrisko, ktoré budú prínosom pre deti na hodinách telesnej výchovy.“

Mgr. Alena Jurdová, ZŠ Vilka Šuleka

Do prvého ročníka nám nastupuje 22 prvákov a otvárame jednu triedu. Naše plány sú: radi by sme zriadili výdajňu stravy pre žiakov aj učiteľov, organizovanie pravidelných súťaží a kultúrnych podujatí, úspešný zápis detí do prvého ročníka, dobré výsledky v testovaniach.

Žiakom by som popriala veľa trpezlivosti pri učení, najmä našim najmenším prvákom, ostatným rovnako veľa chuti do učenia, aby získali veľa nových poznatkov a informácií a deviatakom veľa šťastia pri monitore a prijímacích pohovoroch na stredné školy. Svojim kolegom prajem veľa síl do nového školského roka, množstvo dobrých a nových nápadov a pevné zdravie.“

Mgr. Pavel Karas, ZŠ Podzámska

Máme 64 prvákov a otvárame pre ne 3 triedy. Snažili sme sa vynoviť a opraviť priestory tried pre deti. Pokračujeme v trende výučby anglického jazyka od 1. ročníka a orientujeme žiakov aj do environmentálnej oblasti na hodinách, ale aj mimo nich. Naši žiaci ako dobrovoľníci chodia na smeťozbery a iné aktivity, ktorými prispievajú k čistote životného prostredia v meste.“

Zástupkyňa školy, Ing. Jana Kollárová, ZŠ sv. Jozefa

Do prvého ročníka k nám do školy príde 22 prvákov a otvárame pre ne jednu triedu. Novinkou bude typ písma (Comenia Script), ktoré sa budú učiť žiaci už v prvom ročníku. Je to nespojené písmo, ktoré je vhodné aj pre deti s poruchami učenia. Na škole máme nové multifunkčné ihrisko na školskom dvore a plánujeme dokončiť výmenu okien na škole.“

Ostáva veriť, že učenie, nové kamarátstva a poznanie z edukačného procesu v nich vyvolá hneď od začiatku záujem, nadšenie a ich očakávania sa naplnia. Na druhej strane, nech je to veľkou výzvou pre šľachetné povolanie učiteľov, aby do detičiek vštepili tie správne hodnoty a naučili ich čo najviac.

Čítať ďalej...

Knižnica prechádza zmenami

V našom meste sa by sa zrejme len ťažko hľadal človek, ktorý by nepoznal mestskú knižnicu.

Čítať ďalej... Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

Fraštacké noviny

  • Dvojtýždenník o živote v Hlohovci a okolí.

  Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu vydavateľa je zakázané.

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.